Rendeletek

RENDELETEK

4/1991.(II.20.) „Szank Községért” emlékérem adományozásáról

6/1991.(III.20.) A köztisztaság fenntartásáról és az állattartásról

2/1992.(I.31.) A zajártalom elleni védekezésről

4/1994.(VII.15.) Helyi címer, zászló és pecsét alapításáról és használatáról

5/1994.(VII.15.) “Szank Község Díszpolgára” cím alapításáról

7/1997.(IV.30.) Az önkormányzat környezetvédelmi alapjáról

3/1999.(II.15.) A vásárok és piacok tartásáról

14.2000.helyi építési szabályokról
1/2002.(I.29.) A közművelődési feladatok ellátásáról

8/2002.(VI.27.) A temetőkről és a temetkezésről

9/2004.(IV.28.) “Szank Község Közszolgálatáért” szakmai kitüntető díj alapításáról és adományozásáról

8/2007.(III.28.) A képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról

17/2008.(V.27.) A helyi jelentőségű természeti érték védelméről

26/2008.(XII.30.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának szabályairól

22/2009.(XI.03.) A közterületen történő dohányzás rendjéről

15/2010.(IX.28.) A helyi hulladékgazdálkodási tervrőlMelléklet

4/2011.(II.23.) Az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetésérőlMelléklet

7/2011.(V.11.) A 2010. évi zárszámadásrólMelléklet

8/2011.(XII.08.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

10/2011.(V.31.) A házasságkötés szolgáltatási díjáról

3/2012.(II.23.) Szank Községi Önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről

8/2012.(V.17.) A szabálysértési tényállást tartalmazó egyes rendeletek szabálysértési tényállásainak hatályon kívül helyezéséről

9/2012.(VI.29.) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

3/2013.(III.14.) Szank Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

4/2013.(III.14.) Szanki Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetésről

5/2013.(V.03.) A 2012. évi zárszámadásról

6/2013.(V.03.) A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

7/2013.(V.03.) Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről

13/2013.(XII.12.) A közterület-használat általános rendjéről

14/2013.(XII.16.) A Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség által a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer keretében ISPA, majd KA beruházás során beszerzett, illetőleg megvalósított és kapcsolódó önkormányzati tulajdonú vagyon kezelésének és hasznosításának feltételeiről

3/2014.(III.11.) Szank Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

4/2014.(III.11.) Szank Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetéséről

5/2014.(III.11.) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésekről

6/2014.(III.24.) A közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól

8/2014.(IV.29.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

10/2014.(V.29.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

11/2014.(VI.25.) Szank Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

14/2014.(XII.2.) A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról

16/2014.(XII.2.) A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

3/2015.(II.27.) Szank Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

4/2015.(II.27.) A települési támogatásokról és a szociális ellátásokról

6/2015.(III.24.) A születési támogatásról

11/2015.(V.5.) A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

12/2015.(V.27) Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

17/2015.(XI.2.) A talajterhelési díjról

18/2015.(XI.2.) A helyi iparűzési adóról

19/2015.(XII.7.) A közszolgálati tisztviselők illetménykiegészítéséről

2/2016.(II.1.) Az egészségügyi alapellátás körzeteiről

4/2016.(III.10.) Szank Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

7/2016.(V.27.) Az önkormányzat 2015. évi zárszámadásárólMelléklet

11/2016.(VII.4.) A gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

2/2017.(II.28.) Szank Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

5/2017.(V.31.) Az önkormányzat a 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

6/2017.(VI.29.) A településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól

8/2017.(XII.15.) Szank község településképének védelméről

1/2018.(III.9.) Szank Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről