HÍREK
SZÉCHENYI 2020
PROGRAMOK
RENDELETEK

4/1991.(II.20.) „Szank Községért” emlékérem adományozásáról

6/1991.(III.20.) A köztisztaság fenntartásáról és az állattartásról

2/1992.(I.31.) A zajártalom elleni védekezésről

4/1994.(VII.15.) Helyi címer, zászló és pecsét alapításáról és használatáról

5/1994.(VII.15.) “Szank Község Díszpolgára” cím alapításáról

7/1997.(IV.30.) Az önkormányzat környezetvédelmi alapjáról

3/1999.(II.15.) A vásárok és piacok tartásáról

14/2000.(V.31.) A helyi építési szabályokról

1/2002.(I.29.) A közművelődési feladatok ellátásáról

8/2002.(VI.27.) A temetőkről és a temetkezésről

9/2004.(IV.28.) “Szank Község Közszolgálatáért” szakmai kitüntető díj alapításáról és adományozásáról

8/2007.(III.28.) A képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról

17/2008.(V.27.) A helyi jelentőségű természeti érték védelméről

26/2008.(XII.30.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának szabályairól

22/2009.(XI.03.) A közterületen történő dohányzás rendjéről

15/2010.(IX.28.) A helyi hulladékgazdálkodási tervrőlMelléklet

4/2011.(II.23.) Az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetésérőlMelléklet

7/2011.(V.11.) A 2010. évi zárszámadásrólMelléklet

8/2011.(XII.08.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

10/2011.(V.31.) A házasságkötés szolgáltatási díjáról

3/2012.(II.23.) Szank Községi Önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről

8/2012.(V.17.) A szabálysértési tényállást tartalmazó egyes rendeletek szabálysértési tényállásainak hatályon kívül helyezéséről

9/2012.(VI.29.) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

3/2013.(III.14.) Szank Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

4/2013.(III.14.) Szanki Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetésről

5/2013.(V.03.) A 2012. évi zárszámadásról

6/2013.(V.03.) A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

7/2013.(V.03.) Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről

13/2013.(XII.12.) A közterület-használat általános rendjéről

14/2013.(XII.16.) A Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség által a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer keretében ISPA, majd KA beruházás során beszerzett, illetőleg megvalósított és kapcsolódó önkormányzati tulajdonú vagyon kezelésének és hasznosításának feltételeiről

3/2014.(III.11.) Szank Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

4/2014.(III.11.) Szank Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetéséről

5/2014.(III.11.) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésekről

6/2014.(III.24.) A közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól

8/2014.(IV.29.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

10/2014.(V.29.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

11/2014.(VI.25.) Szank Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

14/2014.(XII.2.) A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról

16/2014.(XII.2.) A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

3/2015.(II.27.) Szank Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

4/2015.(II.27.) A települési támogatásokról és a szociális ellátásokról

6/2015.(III.24.) A születési támogatásról

11/2015.(V.5.) A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

12/2015.(V.27) Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

17/2015.(XI.2.) A talajterhelési díjról

18/2015.(XI.2.) A helyi iparűzési adóról

19/2015.(XII.7.) A közszolgálati tisztviselők illetménykiegészítéséről

2/2016.(II.1.) Az egészségügyi alapellátás körzeteiről

4/2016.(III.10.) Szank Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

7/2016.(V.27.) Az önkormányzat 2015. évi zárszámadásárólMelléklet

11/2016.(VII.4.) A gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

2/2017.(II.28.) Szank Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

5/2017.(V.31.) Az önkormányzat a 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

6/2017.(VI.29.) A településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól

8/2017.(XII.15.) Szank község településképének védelméről

JEGYZŐKÖNYVEK

2005.10.26.KT

2005.11.30.KT

2005.12.21.KT.melléklete

2005.12.21.KT

2006.01.31.KT.melléklete

2006.01.31.KT

2006.02.13.KT.közmeghallgatás

2006.02.13.KT

2006.02.23.KT.melléklete

2006.02.23.KT.melléklete1

2006.02.23.KT

2006.03.16.KT

2006.03.23.KT

2006.03.29.KT

2006.04.10.KT

2006.04.25.KT

2006.05.09.KT

2006.05.30.KT

2006.07.05.KT

2006.07.25.KT

2006.08.23.KT.melléklete

2006.08.23.KT

2006.09.12.KT

2006.10.23.KT.alakuló

2006.10.25.KT

2006.11.28.KT

2006.11.28.PB

2006.12.18.PB

2006.12.19.OMSB

2006.12.19.TMB

2006.12.20.KT

2007.01.08.OMSB

2007.01.10.PB

2007.01.10.TMB

2007.01.17.KT

2007.01.29.KT.közmeghallgatás

2007.02.06.PB

2007.02.13.PB

2007.02.14.KT

2007.03.02.-03.13.KT

2007.03.02.TMB

2007.03.26.OMSB

2007.03.28.KT

2007.04.12.KT

2007.04.12.TMB

2007.04.25.OMSB

2007.04.26.TMB

2007.05.02.KT

2007.05.02.PB

2007.05.30.TMB

2007.05.31.KT

2007.06.11.OMSB

2007.06.12.PB

2007.06.13.KT

2007.06.21.KT

2007.06.28.KT

2007.06.28.OMSB

2007.06.28.PB

2007.07.02.KT

2007.07.05.OMSB

2007.07.11.OMSB

2007.07.18.TMB

2007.09.17.PB

2007.09.18.OMSB

2007.09.18.TMB

2007.09.19.KT

2007.10.01.PB

2007.10.08.TMB

2007.10.09.KT.melléklete

2007.10.09.KT

2007.10.09.PB

2007.10.18.KT.melléklete

2007.10.18.KT

2007.10.18.PB

2007.10.30.KT

2007.10.30.PB

2007.11.07.KT.melléklete

2007.11.07.KT

2007.11.07.PB

2007.11.12.KT

2007.11.12.PB

2007.11.15.TMB

2007.11.27.KT

2007.11.27.PB

2007.12.03.PB

2007.12.04.KT

2007.12.17.KT

2007.12.17.PB

2008.01.15.KT

2008.01.17.SZB

2008.01.21.OMSB

2008.01.22.KT

2008.01.22.PB

2008.01.28.PB

2008.01.29.KT

2008.02.04.KT.közmeghallgatás

2008.02.07.KT

2008.02.12.PB

2008.02.14.KT

2008.02.21.TMB

2008.02.25.OMSB

2008.03.03.PB

2008.03.25.KT

2008.03.25.PB

2008.04.08.TMB

2008.04.29.KT

2008.05.05.TMB

2008.05.13.KT

2008.05.22.OMSB

2008.05.27.KT

2008.06.09.KT

2008.06.25.OMSB

2008.06.26.KT

2008.07.17.KT

2008.07.25.KT

2008.08.19.KT

2008.09.02.KT

2008.09.22.PB

2008.09.22.TMB

2008.09.23.KT

2008.10.09.KT

2008.10.09.PB

2008.10.27.KT

2008.11.03.PB

2008.11.03.TMB

2008.11.04.KT

2008.11.17.KT

2008.11.25.KT

2008.11.28.KT

2008.11.28.PB

2008.12.08.PB

2008.12.08.TMB

2008.12.09.KT

2008.12.18.KT

2009.01.08.KT

2009.01.19.OMSB

2009.01.19.PB

2009.01.20.KT

2009.02.05.TMB

2009.02.09.KT.közmeghallgatás

2009.02.23.TMB

2009.02.24.OMSB

2009.02.24.PB

2009.02.26.KT

2009.03.09.PB

2009.03.10.KT

2009.03.24.KT

2009.03.31.KT

2009.04.07.KT

2009.04.07.PB

2009.04.28.KT

2009.04.28.PB

2009.04.28.TMB

2009.05.25.OMSB

2009.05.25.PB

2009.05.26.KT

2009.06.10.KT

2009.06.10.PB

2009.06.29.OMSB

2009.06.30.KT

2009.06.30.TMB

2009.07.30.KT

2009.08.27.PB

2009.08.27.TMB

2009.08.31.KT

2009.08.31.OMSB

2009.09.15.KT

2009.09.15.PB

2009.09.15.TMB

2009.09.29.KT

2009.09.29.PB

2009.10.14.KT

2009.10.30.KT

2009.11.03.KT

2009.11.03.melléklete

2009.11.03.PB

2009.12.04.PB

2009.12.08.KT

2009.12.10.KT

2010.01.05.KT

2010.01.05.PB

2010.01.21.KT.közmeghallgatás

2010.02.02.KT

2010.02.02.OMSB

2010.02.02.PB

2010.02.15.KT

2010.02.22.OMSB

2010.02.22.PB

2010.02.22.TMB

2010.02.23.KT.Melléklet

2010.03.09.KT

2010.03.09.PB

2010.03.17.OMSB

2010.04.13.KT

2010.04.13.PB

2010.04.22.KT

2010.04.29.TMB

2010.05.05.KT

2010.05.05.PB

2010.05.13.KT

2010.05.13.PB

2010.06.14.TMB

2010.07.07.KT

2010.07.07.OMSB

2010.07.07.PB

2010.08.16.KT

2010.08.16.PB

2010.09.28.KT

2010.09.28.PB

2010.10.13.KT.alakuló

2010.11.02.PB

2010.11.03.KT

2010.11.24.VGB

2010.11.25.KT

2010.11.25.PB

2010.12.13.PB

2010.12.15.KT

2011.01.05.KT

2011.01.17.KT.közmeghallgatás

2011.01.17.KT

2011.02.02.VGB

2011.02.21.PB

2011.02.23.KT

2011.03.09.VGB

2011.03.29.PB

2011.03.29.VGB

2011.03.30.KT

2011.04.19.KT

2011.04.19.PB

2011.04.27.KT

2011.04.27.PB

2011.05.10.PB

2011.05.11.KT

2011.05.31.KT

2011.05.31.PB

2011.06.09.KT

2011.06.22.KT

2011.07.11.KT

2011.07.11.PB

2011.07.12.KT

2011.08.03.KT

2011.08.03.PB

2011.09.07.KT

2011.09.07.PB

2011.09.21.KT

2011.09.21.PB

2011.09.27.KT

2011.12.05.PB

2011.12.12.KT.közmeghallgatás

2011.12.19.KT

2011.12.28.KT

2012.01.30.PB

2012.02.01.KT

2012.02.21.PB

2012.02.22.KT

2012.03.28.PB

2012.03.29.KT

2012.04.10.KT

2012.04.25.PB

2012.05.02.KT

2012.05.09.VGB

2012.05.15.PB

2012.05.16.KT

2012.05.25.KT

2012.05.25.PB

2012.05.30.KT

2012.05.30.PB

2012.06.11.KT

2012.06.27.KT

2012.06.27.PB

2012.08.29.KT

2012.08.29.PB

2012.09.19.KT

2012.09.19.PB

2012.10.08.KT

2012.10.24.PB

2012.10.25.KT

2012.11.09.KT

2012.11.28.KT

2012.11.28.PB

2012.12.05.KT

2012.12.10.PB

2012.12.13.KT

2013.01.09.KT.közmeghallgatás

2013.01.15.KT

2013.01.28.PB

2013.01.31.KT

2013.02.14.KT

2013.03.06.KT

2013.03.06.PB

2013.03.21.KT

2013.03.28.KT

2013.04.30.PB

2013.05.02.KT

2013.05.23.KT

2013.05.23.PB

2013.06.11.KT

2013.06.11.PB

2013.06.25.KT

2013.07.23.KT

2013.07.23.PB

2013.09.23.PB

2013.09.24.KT

2013.10.07.KT

2013.10.22.KT

2013.11.25.PB

2013.11.28.KT

2013.12.12.KT

2013.12.12.PB

2013.12.19.KT

2014.01.20.KT.közmeghallgatás

2014.01.20.KT

2014.01.20.PB

2014.02.12.KT

2014.02.19.KT

2014.03.10.KT Melléklet 1 Melléklet 2 Melléklet 3 Melléklet 4 Melléklet 5 Melléklet 6

2014.03.10.PB

2014.04.28.KT Melléklet 1 Melléklet 2 Melléklet 3

2014.04.28.PB

2014.05.08.KT

2014.05.29.KT Melléklet

2014.05.29.PB

2014.06.24.KT Melléklet

2014.07.28.KT Melléklet

2014.07.28.PB

2014.08.27.KT

2014.09.29.KT Melléklet

2014.09.29.PB

2014.10.27.KT

2014.10.30.KT

2014.10.30.PB

2014.12.01.PB

2014.12.02.KT Melléklet 1 Melléklet 2 Melléklet 3

2014.12.18.KT Melléklet

2014.12.18.PB

2015.01.12.KT.közmeghallgatás

2015.01.29.KT Melléklet

2015.01.29.PB

2015.02.26.KT Melléklet 1 Melléklet 2 Melléklet 3 Melléklet 4

2015.02.26.PB

2015.03.17.KT Melléklet 1 Melléklet 2 Melléklet 3

2015.03.17.PB

2015.03.25.KT

2015.03.25.PB

2015.04.14.KT Melléklet 1 Melléklet 2

2015.04.14.PB

2015.05.04.KT Melléklet

2015.05.04.PB

2015.05.26.KT Melléklet 1 Melléklet 2

2015.05.26.PB

2015.06.04.KT.közmeghallgatás

2015.06.17.KT Melléklet 1 Melléklet 2

2015.06.17.PB

2015.06.25.KT

2015.06.25.PB

2015.08.07.KT

2015.08.07.PB

2015.09.16.KT

2015.09.30.KT Melléklet

2015.09.30.PB

2015.10.29.KT Melléklet 1 Melléklet 2

2015.10.29.PB

2015.11.19.KT

2015.12.02.KT Melléklet

2015.12.02.PB

2015.12.21.KT

2015.12.21.PB

2016.01.27.KT Melléklet 1 Melléklet 2

2016.01.27.PB

2016.02.15.KT.közmeghallgatás

2016.03.03.KT Melléklet 1 Melléklet 2

2016.03.03.PB

2016.03.07.KT

2016.03.29.KT Melléklet 1 Melléklet 2

2016.03.29.PB

2016.04.06.KT

2016.04.06.PB

2016.04.21.KT

2016.04.21.PB

2016.05.10.KT

2016.05.26.KT Melléklet 1 Melléklet 1.1 Melléklet 2

2016.05.26.PB

2016.06.30.KT Melléklet 1 Melléklet 2 Melléklet 3

2016.06.30.PB

2016.08.09.KT Melléklet 1 Melléklet 2

2016.08.09.PB

2016.09.06.KT

2016.09.15.KT

2016.10.05.KT

2016.10.13.KT

2016.12.16.KT Melléklet 1 Melléklet 2

2016.12.16.PB

2017.01.25.KT

2017.01.25.PB

2017.02.10.KT.közmeghallgatás

2017.02.20.KT

2017.02.27.KT Melléklet 1 Melléklet 2

2017.02.27.PB

2017.03.16.KT

2017.03.30.KT Melléklet

2017.03.30.PB

2017.04.05.KT

2017.05.02.PB

2017.05.02.KT Melléklet

2017.05.17.KT

2017.05.31.PB

2017.05.31.KT Melléklet

2017.06.14.PB

2017.06.14.KT

2017.06.28.PB

2017.06.28.KT Melléklet

2017.07.04.KT

2017.07.18.PB

2017.07.18.KT

2017.08.31.PB

2017.08.31.KT

2017.09.27.PB

2017.09.27.KT

2017.10.06.KT

2017.11.02.PB

2017.11.02.KT

2017.11.16.PB

2017.11.16.KT

2017.12.14.PB

2017.12.14.KT Melléklet 1 Melléklet 2.

NYOMTATVÁNYOK

ADÓÜGYEK

Helyi Iparűzési adó

Helyi iparűzési adó bevallás 2016

Helyi iparűzési adó bevallás 2017

Helyi iparűzési adó bevallás 2016 ÁNYK nyomtatvány

Helyi iparűzési adó bevallás 2017 ÁNYK nyomtatvány

Elektronikusan kitölthető helyi iparűzési adó bevallás 2016

Elektronikusan kitölthető helyi iparűzési adó bevallás 2017

Helyi iparűzési adó bejelentkezés lap, változás bejelentés

Ideiglenes iparűzési adóbevallás

Őstermelői nyilatkozat

Jövedéki adó

BEJELENTÉS desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről

BEVALLÁS előállított magánfőzött párlat után

KERESKEDELEM

Bejelentés nyomtatvány – adatváltozás – bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység

Bejelentéses üzlet igazolásának visszaadásáról

Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentés

Működési engedély iránti kérelem

Működési engedély módosítása kérelem

Működési engedéllyel rendelkező üzlet megszüntetéséről

SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

Lakásfenntartási támogatás iránti kérelem

Gyógyszertámogatás iránti kérelem

Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem

Rendkívüli települési támogatás (Temetési segély) iránti kérelem

Személyi és vagyoni katasztrófa helyzetbe jutottak támogatása iránti kérelem

Köztemetés/Támogatott temetés iránti kérelem

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem

Születési támogatás iránti kérelem

Egyéb nyomtatványok

Hulladékszállítási bejelentő és megrendelő lap

Méhészet bejelentése

Méh vándoroltatás bejelentő lap

Méh vándoroltatás kijelentő lap